Biologische mest


Of lees verder over Biologische mest

Welke meststoffen gebruik je best?

Innogreen meststoffen

Indien je overweegt om meststoffen te gebruiken, zal er meestal een keuze tussen biologische mest en kunstmatige mest gemaakt moeten worden. Voor de meeste mensen is voornamelijk het milieu een doorslaggevende factor. Kunstmatige meststoffen zijn namelijk zeer belastend voor het milieu, in tegenstelling tot de biologische variant. Voor de biologische meststoffen moeten niet eens speciale grondstoffen ontgonnen worden. Slachtafval en compost is er meestal in overvloed.
professionele-meststoffen

Organische meststoffen

organische meststoffen

Samenstelling van biologische meststoffen

Organische meststoffen worden uit dierlijke en plantaardige stoffen vervaardigd. Deze organische meststoffen hebben als voordeel dat de planten ze kunnen opnemen op het moment wanneer ze er nood aan hebben. Dit in tegenstelling tot de kunstmatige meststoffen waarbij de plant overspoeld wordt met voeding, ook al is er geen behoefte aan de voedingsstoffen.

De voedingsstoffen in biologische mest worden gehaald uit de uitwerpselen van vee, maar ook de huid, hoeven en andere resten zijn bruikbaar. Ook menselijke uitwerpselen kunnen gebruikt worden. De plantaardige stoffen kunnen uit compost gehaald worden. Zeewier en turf zijn twee andere materialen die vaak gebruikt worden.

Voordelen ten opzichte van de kunstmatige meststoffen

Naast het voordeel voor het milieu en het voordeel dat planten kiezen wanneer ze de voeding opnemen, is er nog een invloed op de bodem. Organische meststoffen zorgen er immers voor dat de bodem luchtig blijft. Hierdoor blijft de biologische samenstelling van de bodem doorheen de jaren beter behouden en komt er een grotere variatie aan bodemdieren voor. Deze organismen in de bodem zorgen voor het behoud van een gezonde ondergrond. Daardoor moeten er niet steeds meer meststoffen gebruikt worden om een goede oogst te garanderen. Tot slot is een luchtige bodem beter in staat om water op te slaan, waardoor er minder irrigatiesystemen vereist zijn. Dit zorgt ook voor een betere wortelgroei, waardoor je veel gezondere planten zal zien groeien