Hoe wordt mest gemaakt?


Of lees verder over Hoe wordt mest gemaakt?

We weten allemaal dat mest uit niet veel anders bestaat dan uitwerpselen van dieren. Tevens wordt soms deze verteerde uitwerpselen gemengd met stro. Maar de vraag blijft; Hoe komt goed bruikbare mest precies tot stand?

Het verteren van cruciaal belang

Mest

Het laten verteren van de verse uitwerpselen is cruciaal om dit product zijn vruchtbare werking te geven. Door het verteren neemt de hoeveelheid aanwezige koolstof af en tegelijk zal de verse mest meer stikstof gaan bevatten. Het is met name deze rijkdom aan stikstof die bepalend is voor de bemestingswaarde. Het verteringsproces vindt plaats door de werking van bacteriën. Hierbij komen water, warmte en voedingsstoffen vrij. De duur van dit proces kan oplopen tot een jaar of langer. Na deze chemische omzetting kan je spreken over ‘vaste mest’ of ‘ruige mest’ als eindproduct.

Verteringsproces mest versnellen

Toch is het dankzij recente ontwikkelingen gelukt om het verteringsproces te kunnen versnellen. Deze versnelde wijze van verteren wordt gerealiseerd door het toevoegen van zuurstof en micro-organismen. Dankzij deze methode van intensieve menging kan al na 24 uur een uitstekend eindproduct worden opgeleverd.

Diverse vormen

Er zijn ook andere vormen, zoals compost en kunstmest. Compost bestaat uit plantaardige resten, zoals fruitschillen, bladeren, gras en houtresten. In tegenstelling tot organische meststoffen bevat kunstmest bestanddelen van niet-biologische oorsprong, meestal bestaande uit verschillende soorten zouten.