Vloeibare mest


Of lees verder over Vloeibare mest

Het gebruik van vloeibare mest is steeds meer in opmars omwille van de voordelen die ze kan opleveren, dit hoofdzakelijk voor de akkerbouw. We kunnen bij vloeibare bemesting twee gebruiksvormen onderscheiden:

  • Het verspuiten
  • Het injecteren

Het grote voordeel van vloeibare mest is dat het beter te doseren is en beter te vermengen is met andere stoffen vergeleken met vaste meststoffen. Door de vloeibare vorm is het ook mogelijk veel specifieker te gaan werken op bepaalde plaatsen. Omwille van de mogelijkheid om te gaan vermengen is het arbeidsbesparend, omdat de bemesting gecombineerd kan worden met een andere toediening. Dat kan je één of meerdere behandelingen van je gewassen uitsparen.

Akkerbouw vloeibare mest

Er wordt verwacht dat het toedienen ook leidt tot een hogere opbrengst, maar dit is vooralsnog niet bewezen. In jaren met gewone weersomstandigheden zou de meeropbrengst niet duidelijk aan te tonen zijn, maar wel in jaren met extreme droogte of nattigheid. Wel moeten we opmerken dat de opneming sneller gebeurt dan bij vaste mest. Immers bij het gebruik van korrels bijvoorbeeld moeten we de tijd bijrekenen waarin de korrels zich oplossen vooraleer ze door de gewassen kunnen opgenomen worden. Het verspuiten kan op ieder moment gebeuren, het injecteren gebeurt voornamelijk eenmalig; aan het begin van het groeiseizoen.