Samenstelling kunstmest


Of lees verder over Samenstelling kunstmest

wat_is_kunstmest.jpgKunstmest (anorganische mest) is een middel van meestal niet-biologische oorsprong die je aan de grond kunt toevoegen. Dit middel zorgt ervoor dat je gewassen beter en sneller groeien en het verbetert de structuur van de bodem. Het is dus wat anders dan organische mest (de uitwerpselen van dieren, resten van planten e.d.). Vroeger werd er alleen organische mest gebruikt om de groei van gewassen te bevorderen. Beide soorten mest hebben hetzelfde doel: de bodem aanvullen met stoffen om optimale groei te bevorderen. Kunstmest werkt over het algemeen sneller dan organische mest. Dit is vooral op arme zandgrond ideaal, waar de goede stoffen vaak snel uit de bodem spoelen bij regen. Let er wel op dat de kunstmest hier dus ook korter werkt en dien zo nodig een extra gift mest toe om de groei van planten te blijven ondersteunen.

De biologische sector gebruikt bij voorkeur organische mest om milieuproblemen te voorkomen.

Wat is de samenstelling kunstmest?

MeststoffenDe samenstelling van kunststof bestaat uit verschillende elementen, hoofdelementen en sporenelementen. De bodem heeft veel hoofdelementen nodig voor een optimale groei, terwijl de sporenelementen maar in kleine hoeveelheden opgenomen worden. Toch zijn beide belangrijke voedingstoffen. Allebei de soorten, hoofdelementen en sporenelementen, zijn noodzakelijk voor de bodem. Bij gebrek aan één bepaald element zal een plant gebreken gaan vertonen. De hoofdelementen van kunstmest zijn stikstof, fosfor, kalium, calcium, zwavel en magnesium. De sporenelementen zijn de metalen ijzer, zink, koper, molybdeen, boor en mangaan. Stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) zijn de belangrijkste elementen waaruit kunstmest bestaat. Stikstof (N) is nodig voor de bladeren, steel e.d. van de plant, fosfor (P) zorgt voor sterke wortels en kalium (K) bevordert de weerstand, stevigheid, bloei en vruchtvorming van de plant. Op elke meststofverpakking staan deze letters met daarachter het percentage van de betreffende voedingstof. Universele kunstmest heeft NPK 12-10-18 op de verpakking staan. Universele meststof is niet geschikt voor elke plant, omdat de ene plant meer behoefte heeft aan een bepaalde voedingstof dan de andere. Tegenwoordig is er voor elke plant wel een speciaal soort mest verkrijgbaar, aangepast aan de wensen van de plant.

Kunstmeststoffen kunnen bestaan uit een enkel element (enkelvoudige meststoffen) of een mengsel van elementen (de meervoudige meststoffen). Ze zijn in vaste vorm (korrel, kegel en meelvorm) en in vloeibare vorm verkrijgbaar. Enkelvoudige meststoffen worden gebruikt om een bepaald elemententekort in de bodem aan te vullen. Als je een complete samengestelde meststof koopt, bestaat deze uit alle 12 elementen. Deze complete kunstmest is belangrijk voor een goede plantengroei.

Wanneer gebruik je kunstmest?

Planten halen hun groei en bloei energie uit de bodem. De bodem heeft dus vooral in de groeimaanden (april-augustus) behoefte aan extra voeding in de vorm van mest. In die periode moet je minimaal drie keer je tuin/gazon bemesten door mest te strooien. Zonder goede voeding zijn je planten veel kwetsbaarder voor ziekten en plagen zoals bladluizen. Een overmatig gebruik aan kunstmest is ook weer niet goed voor je grond. Hierdoor kunnen de wortels van je planten verbranden. Overmatig gebruik kan ook leiden tot milieuverontreiniging. Op de verpakking van je kunstmest staat duidelijk hoeveel mest je moet strooien per m2. Het is dus belangrijk om je goed aan deze aanwijzingen te houden!