NPK meststof


Of lees verder over NPK meststof

npk-fertilizerNPK meststof of meststoffen zijn de basis-meststoffen die voor diverse planten noodzakelijk zijn om te kunnen groeien en overleven. Het is daarom belangrijk dat je in arme bodems, plantenbakken en dergelijke deze meststoffen gaat voorzien.

Stikstof (N)

Stikstof zal ervoor zorgen dat de bladeren en stengels van jouw planten een mooie groene kleur krijgen. Het zal de groei van je plant bevorderen waardoor ze groot en mooi zullen worden.

Stel dat jouw plant plots gele bladeren vertoont, dan weet je dat er zich te weinig stikstof in de grond bevind. Bij teveel stokstof zal de plant:

  • Slap gaan hangen
  • Gevoelig worden voor schimmels
  • Geen tot weinig vruchten krijgen

Fosfor (P)

Als je plant te weinig energievoorzieningen heeft en slecht kan ademen, dan zal fosfor nodig zijn om jouw plant te doen herleven. Het zal de wortelontwikkeling van de plant bevorderen waardoor de plant meer water uit de grond kan trekken om zich van andere levensbelangrijke mineralen te kunnen voorzien. Ook zal het bij de bloei, zaadvorming en knolvorming bij knolgewassen een belangrijke rol spelen.

Als je plant te weinig fosfor heeft zullen de bladeren een blauwe of paarse kleur krijgen. Let er vooral op in het voorjaar, want in deze periode is er maar zeer weinig fosfor in de bodem ter beschikking. Fosfor komt in organische vorm van beendermeel en stalmest.

Kalium (K)

Laatst maar niet het minste moet er in je bodem een goede kaliumhuishouding heersen. Kalium, ook Kali genoemd, zorgt in je planten onder meer voor het transport van water en koolhydraten. Dit zorgt er ook voor dat de plant stevig wordt en zal tevens de gevoeligheid voor droogte en vorst verminderen. Ook de weerstand tegen schimmelziekten en houdbaarheid van de oogst is niet onbelangrijk. Merk daarom ook tijdig op wanneer je plant te weinig of te veel kalium heeft. Bij de te weinig Kalium zal je merken dat er:

  • Dorre plekken vanaf de bladrand beginnen ontstaan
  • Mindere grote bloemen gevormd worden

Maar ook teveel kalium geven kan nefast zijn. Je planten zullen meer water bevatten. Waterige groenten in de moestuin zijn voornamelijk een oorzaak van een te veel aan Kalium. Tevens zullen door een teveel aan Kalium andere mineralen, zoals boor en magnesium, moeilijker door de plant kunnen opgenomen worden.

Conclusie

Zoals je hebt gelezen is het belangrijk om NPK meststof te gebruiken, maar wel in de juiste dosisering. Laat je bijstaan door een bekwame vakman en bespreek welke de juiste NPK verhouding is voor de plant of teelt die jij wilt houden of verrichten. Denk er steeds aan dat zonder goede NPK meststof en verhouding in de bodem jouw plant nooit optimaal zal zijn. NPK meststoffen zijn te verkrijgen zowel in vaste (korrel) als in vloeibare vorm.