Organische meststoffen


Of lees verder over Organische meststoffen
Testing_Soil

Organische meststoffen zijn opgebouwd uit 100 procent natuurlijke grondstoffen van dierlijke of plantaardige afkomst. Ze bestaan uit afval en resten zoals beendermeel, cacao, soja, natuurfosfaat, kieseriet en algen afkomstig uit de voedings – en genotmiddelen industrie. Deze meststoffen moeten voldoen aan de eisen van de Meststoffenwet. De meststoffen zijn natuureigen ingrediënten en worden in de bodem omgezet tot voeding die vervolgens door planten wordt opgenomen.

De voordelen

De organische meststoffen verbeteren de structuur van de bodem. De voedingselementen worden gedoseerd ter beschikking gesteld voor opname door de plant. Hierdoor is er geen kans op overbemesting. Organisch mest heeft een tweeledige werking, namelijk ten eerste wordt de plantengroei gunstig beïnvloedt. Ten tweede wordt het natuurlijk evenwicht niet verstoord, alleen maar versterkt.

Organische meststoffen

organische meststoffen

Hoe herkent u een organische meststof in zakken?

Stel u loopt rond te kijken bij een groot tuincentra. Opeens bedenkt u dat u organisch mest nodig heeft voor uw tuin. Hoe weet u nu of u echt organisch mest koopt, want er zijn allerlei variaties aan meststoffen te koop. De verpakking van het organisch mest moet aan strenge eisen voldoen. Zo moet op de verpakking vermeld staan: de naam van de fabrikant, de naam van de meststof, de werking van de meststof, de aanwezige waardegevende bestanddelen, het gehalte aan stikstof en fosfaat, de hoeveelheid, de samenstelling en de gebruiksaanwijzing. Lees deze dus goed en overtuig u zelf dat u ook echt het juiste prduct koopt.

Organische meststoffen zorgen voor een evenwichtige groei

Aardappelen, tomaten, kolen, wortels en ook pompoenen groeien erg goed als gevolg van het feit dat de grond gemest wordt met organisch mest. Er ontstaan dan stevige vruchten en sterkere planten. Door organisch mest wordt de plant steeds voldoende gevoed. Ook vormt organisch mest een energiebron voor bacteriën en wordt omgezet in humus. Humus zorgt voor een goede bodemstructuur, die kruimelig is en voldoende lucht en vocht bevat. De grond vergemakkelijkt het inwortelen van jonge planten. Bovendien houdt deze humusrijke grond de voeding beter vast.

Organische meststof beter voor het leefmilieu

Dit komt omdat deze meststoffen niet uitspoelen naar het oppervlakte- en grondwater. Ook heeft organische meststof geen schadelijke gevolgen voor onze gezondheid en ook niet voor dieren en planten. Producenten en leveranciers van dit soort meststoffen staan geregistreerd bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.